Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Utworzono dnia 11.07.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.  Celem  głównym  Programu  jest  wsparcie  członków  rodzin  lub  opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi  niepełnosprawnymi  z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  łącznie  ze wskazaniami:

a)   konieczności   stałej   lub   długotrwałej   opieki   lub   pomocy   innej   osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

b)  konieczności  stałego  współudziału  na  co  dzień  opiekuna  dziecka  w  procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

  • osobami  ze znacznym  stopniem  niepełnosprawności

Program będzie realizowany poprzez świadczenie  usługi  opieki  wytchnieniowej  w ramach  pobytu  dziennego, skierowanego  do  członków rodzin  lub  opiekunów  sprawujących  bezpośrednią  opiekę nad  dziećmi  z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  łącznie  ze  wskazaniami,  o  których mowa  powyżej  oraz  osób  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Do uzyskania tej  formy wsparcia konieczne jest złożenie podania z uszczegółowionym  zakresem usług, dostarczenie  orzeczenia o niepełnosprawności i załącznika nr 6 do Programu - Karta oceny stanu zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel, wypełnionego przez lekarza specjalistę – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu.

Program trwa do dnia 31 grudnia 2019 roku i jest w 80 % współfinansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dział Usług Opiekuńczych

I piętro pokój 102

Tel: 15 856 76 93

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 730 – 1530,

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 258

W poprzednim tygodniu: 700

W tym miesiącu: 1434

W poprzednim miesiącu: 3914

Wszystkich: 127515