Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia

Utworzono dnia 20.09.2019

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje o możliwości składania od 17 września 2019 roku wniosków w Programie Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Przypominamy, że modyfikacje dokumentu pn. ,,Kierunki działań (…) w 2019r. obejmują możliwość zwiększenia naliczenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy w module II, na pokrycie innych kosztów kształcenia – o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP – i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Profil zaufany jest darmowym narzędziem, którego założenie jest możliwe w kilka minut, na dedykowanej platformie ePUAP. O tym, jak założyć profil zaufany, PFRON przygotował krótki film instruktażowy.

W celu złożenia wniosku w SOW Moduł II do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, należy po wybraniu województwa podkarpackiego w miejscu wyboru powiatu wskazać element: „Tarnobrzeg - miasto na prawach powiatu”.

Wraz z wnioskiem w SOW należy wypełnić wymagane poniższe załączniki, po czym należy je dołączyć w formie skanu do wniosku w platformie SOW.

Wymagane załączniki do wniosku

  • Załącznik Nr 1 –  klauzula informacyjna RODO               

  • Załącznik Nr 2 – zaświadczenie ze szkoły/uczelni          

  • Załącznik Nr 3 – zaświadczenie z zakładu pracy    

  • Załącznik Nr 3a – oświadczenie Wnioskodawcy       

  • Załącznik Nr 3b  – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego  dochodu netto

  • Załącznik Nr 4  – orzeczenie o niepełnosprawności

  • Załącznik Nr 5  – Karta Dużej Rodziny

  • Załącznik Nr 6  – pełnomocnictwo notarialne - w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika

  • Załącznik Nr 7 – w przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu.

Termin składania wniosków do 10 października 2019 roku.

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 730 – 1530,

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 258

W poprzednim tygodniu: 700

W tym miesiącu: 1434

W poprzednim miesiącu: 3914

Wszystkich: 127515