Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Program Psychologiczno- Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie "Moja zmiana szansą dla mojej rodziny”

Utworzono dnia 06.08.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że Uchwałą Rady Miasta Nr XLIX/517/2017 z dnia 30.listopada 2017r. został przyjęty Program Psychologiczno- Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie "Moja zmiana szansą dla mojej rodziny”.
Celem programu jest kształtowanie motywacji do zmiany zachowań przemocowych poprzez wskazywanie możliwych korzyści płynących ze zmiany i strat wynikających z jej braku.
Program koncentruje się na zmianie zachowań przemocowych i poprawie relacji rodzinnych.
Cele Programu:
- Wzbudzanie motywacji do zmiany zachowania poprzez analizę przyczyn własnego postępowania i wgląd w mechanizmy własnych zachowań:
-podniesienie świadomości sprawcy w zakresie przejawianych przekonań, emocji i zachowań;
-nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami;
-zdobycie umiejętności w zakresie negocjacji, rozwiązywania konfliktów;
-nabycie i doskonalenie umiejętności wychowawczych, rodzicielskich;
- uwrażliwienie moralno-etyczne poprzez psychoedukację nastawioną na podnoszenie empatii uczestnika Programu.

Rekrutacja do programu  trwa od lipca do sierpnia 2018r. , osoby  mogą zgłaszać się samodzielnie lub będą kierowane przez Zespół Interdyscyplinarny.
W miesiącu wrześniu 2018r. będą odbywać się sesje indywidualne, których celem będzie zapoznanie się z programem i jego założeniami, zapoznanie z koncepcją  władzy i kontroli i technikami powstrzymywania przemocy.
W okresie od września do października 2018r. są zaplanowane spotkania grupowe z psychoterapeutą, które w założeniu  mają  stworzyć  warunki  do uczenia się lepszego rozumienia innych, wglądu w siebie i nabycia umiejętności lepszego komunikowania się z innymi ludźmi.
Na miesiąc listopad 2018r. są zaplanowane warsztaty dla par wyłonionych na skutek terapii indywidualnej i grupowej poprzez prowadzącego sesje.

 

Spotkania z uczestnikami programu będą odbywać się poza siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, a realizatorzy projektu będą wyłonieni w drodze otwartego konkursu ofert.
Program będzie trwał od lipca do listopada 2018r i będzie finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznanych dla Wojewody Podkarpackiego.

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 730 – 1530,

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 621

W poprzednim tygodniu: 664

W tym miesiącu: 1818

W poprzednim miesiącu: 3284

Wszystkich: 107302