Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

W ramach projektu pojechali do Zakopanego

Utworzono dnia 19.09.2018

Na dziesięciodniowy obóz terapeutyczno – integracyjny w Zakopanem wybrali się uczestnicy projektu „Grunt to Rodzina” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W bezpłatnym obozie udział wzięły pięćdziesiąt dwie osoby.

Była to nie lada gratka dla wielu uczestników projektu, którzy z Zakopanego przywieźli mnóstwo wspomnień, pozytywną energię, a przede wszystkim mieli okazję popracować nad swoimi kompetencjami, m. in. nad tym jak radzić sobie w życiu z sytuacjami kryzysowymi.

Obóz zorganizowano w dniach 19 – 28 sierpnia. Uczestnicy projektu zamieszkali w pensjonacie „Telimena” w sąsiedztwie skoczni narciarskiej Wielka Krokiew. Codziennie odbywały się zajęcia terapeutyczne, które miały na celu przybliżenie idei grup samopomocowych oraz rozwój kompetencji społecznych, w tym budowanie poprawnych relacji rodzinnych, wzmacnianie poczucia wartości, otwartości w komunikacji.  Atrakcyjny program zajęć integracyjnych nie pozwolił na nudę. Wspólne zajęcia sportowe, taneczne, artystyczne, spacery, wyjścia do Aquaparku, góralskie ognisko zbliżyły uczestników i stały się wartością dodaną założonego programu terapeutycznego. Na obozie zrodziły się przyjaźnie między rodzinami uczestników, wzrosła motywacja do aktywnego uczestnictwa w dalszych działaniach projektu. Profesjonalna kadra terapeutów i opiekunów, świetna baza lokalowa i gastronomiczna, atrakcyjny program integracyjny sprawiły, że wyjazd ten stał się niezapomnianym przeżyciem dla uczestników.

Obóz w Zakopanem był tylko jednym z elementów projektu „Grunt to Rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Udział w nim bierze ponad pięćdziesięciu uczestników, zarówno całe rodziny, jak i dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, rodzin z problemami wychowawczymi, jak i do dzieci mających trudności szkolne.

Projekt „Grunt to rodzina” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa. Wartość projektu to 421 171,25 zł. Wkład UE 357 995,56 zł.

Obóz w Zakopanem

Utworzono dnia 19.09.2018, 09:12

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 730 – 1530,

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 810

W poprzednim tygodniu: 731

W tym miesiącu: 2288

W poprzednim miesiącu: 2732

Wszystkich: 110504