Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub w Twoim otoczeniu znajdują się osoby niepełnosprawne, to uzyskasz u nas pomoc i informacje dotyczące:

 

 • możliwości korzystania z turnusów rehabilitacyjnych
 • zasad ubiegania się o sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
 • dostosowania mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • możliwości dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika
 • warsztatów terapii zajęciowej
 • możliwości korzystania z programów celowych realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych
 • podmiotów, których zadaniem jest pomoc osobom niepełnosprawnym
 • ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym ze względu na niepełnosprawność lub niezdolność do pracy


Realizowane przez nas zadania finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dla Miasta Tarnobrzega.


Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
39 – 400 Tarnobrzeg
ul. Kopernika 3
tel. 15 823 07 38


Konsultacje i doradztwo

Prowadzimy konsultacje i doradztwo dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół w zakresie:

 • rehabilitacji społecznej, formach pomocy i uprawnień osób niepełnosprawnych
 • minimalizacji skutków niepełnosprawności i likwidacji barier funkcjonalnych
 • rehabilitacji zawodowej oraz sposobu i technik poszukiwania pracy


Prowadzimy również konsultacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oraz instytucji działających na terenie miasta Tarnobrzega w zakresie zapewnienia pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.


WNIOSKI DO POBRANIA:

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych [pobierz plik pdf]

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – osoby indywidualne [pobierz plik pdf]

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – instytucje [pobierz plik pdf]

WNIOSEK o dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się / technicznych [pobierz plik pdf]

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej [pobierz plik pdf]

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, turystyki i rekreacji [pobierz plik pdf]

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym [pobierz plik pdf]

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika [pobierz plik pdf]

 

AKTUALNOŚCI:

Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Utworzono dnia 13.03.2017

Zarządzenie Nr 61/2017 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 730 – 1530,