Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego w ramach projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Utworzono dnia 09.09.2020

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego w ramach projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego, tj.:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, sekretariat – pok. 307 w terminie do dnia 16.09.2020r. do godz. 15:00.

Koperta powinna być oznaczona informacją: „Oferta w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19 – SPRZĘT KOMPUTEROWY I AUDIOWIZUALNY”

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 09.09.2020, 14:26

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia

Utworzono dnia 09.09.2020, 14:27

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Utworzono dnia 09.09.2020, 14:26

Załącznik nr 3 Szczegółowa specyfikacja sprzętu

Utworzono dnia 09.09.2020, 14:26

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o statusie

Utworzono dnia 09.09.2020, 14:26

Załącznik nr 5 Projekt umowy

Utworzono dnia 09.09.2020, 14:26

Załącznik nr 6 Oświadczenie wykonawcy rodo

Utworzono dnia 09.09.2020, 14:26

Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku powiązań

Utworzono dnia 09.09.2020, 14:26

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego

Utworzono dnia 14.09.2020, 14:31

Zmiana do: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Utworzono dnia 14.09.2020, 14:32

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 1194

W poprzednim tygodniu: 1167

W tym miesiącu: 4136

W poprzednim miesiącu: 5391

Wszystkich: 173888