Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Wnioski o dofinansowanie: Moduł I

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ I

 

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ


OBSZAR - A: LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ:

 

ZADANIE 1

 

ZADANIE 2 ORAZ 3

 

ZADANIE 4


OBSZAR B: LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM:

ZADANIE 1 LUB 3 LUB 4

 

ZADANIE 2


ZADANIE 5


OBSZAR C : LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ:

ZADANIE 1

 

ZADANIE 2

 

 ZADANIE 3

 

ZADANIE 4

 

ZADANIE 5

 

OBSZAR D: POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ:

 

 

Informacje oraz formularze wniosków dostępne są w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), na stronie internetowej www.mopr.pl w zakładce Program Aktywny Samorząd Moduł I oraz można uzyskać w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pok. 101; tel. 158230738, 158226097 w. 101 oraz 158567697

Z treścią programu oraz warunkami uczestnictwa w programie można zapoznać się na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl /zakładka „Aktywny Samorząd”.

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300