Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Działania towarzyszące

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

  • warsztaty kulinarne; 
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;
  • warsztaty niemarnowania żywności,
  • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line,  telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali  zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz    społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
  • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
  • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
  • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
  • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

AKTUALNOŚCI:

"Bezpieczny przejazd - szlaban na ryzyko" - materiały promujące bezpieczne zachowania wśród najmłodszych

Utworzono dnia 31.08.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu dzięki współpracy i uprzejmości  Pana Pawła Ordona – przedstawiciela PKP Polskich Linii Kolejowych S.A –  otrzymał nieodpłatnie materiały edukacyjne oraz gadżety promujące społeczną kampanię  „ Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko”.

czytaj dalej na temat: "Bezpieczny przejazd - szlaban na ryzyko" - materiały promujące bezpieczne zachowania wśród najmłodszych

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE NIEFINANSOWANE realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

Utworzono dnia 16.06.2021

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE NIEFINANSOWANE realizowane w ramach Programu  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020   Epidemia COVID-19 towarzyszy nam już rok. Z niepokojem obserwujemy,  konsekwencje pandemii koronawirusa i...

czytaj dalej na temat: DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE NIEFINANSOWANE realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, (0-15)822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300