Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Program Tarnobrzeska Karta Seniora

Prezydent Miasta Tarnobrzega mając na względzie oczekiwania osób starszych, oraz widząc potrzebę aktywizacji społecznej, kulturalnej i sportowej tarnobrzeskich seniorów wystąpił do Rady Miasta Tarnobrzega z propozycją przyjęcia uchwały w sprawie Programu Tarnobrzeska Karta Seniora. Rada Miasta Tarnobrzega przyjęła Program Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega Nr LXVII/800/2014 z dnia 7 listopada 2014r, zmienionej Uchwałą Nr XIX/186/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 października 2019r.

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM ?

Program jest adresowany do mieszkańców miasta Tarnobrzega, którzy ukończyli 60 rok życia, zamieszkałych na terenie miasta Tarnobrzega (posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Tarnobrzega).

W ramach Programu wydawana jest Tarnobrzeska Karta Seniora uprawniająca zwiększenie dostępu do usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Tarnobrzega, jak również stworzenie możliwości skorzystania z ulg i zniżek przy zakupie towarów lub usług oferowanych przez inne podmioty, które zgłoszą deklaracje przystąpienia do programu.

 

JAK MOŻNA OTRZYMAĆ: TARNOBRZESKĄ KARTĘ SENIORA

Należy złożyć wniosek o wydanie Tarnobrzeskiej Karty Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, pok. 128.

 

Dodatkowe informacje dotyczące Tarnobrzeskiej Karty Seniora oraz wniosku można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pokój 128 oraz pod numerem telefonu: 15 8220697 wew. 128.

 

Wzory wniosków są dostępne również na stronie internetowej ośrodka

Składając wniosek o wydanie Tarnobrzeskiej Karty Seniora należy załączyć następujące dokumenty:
 

  •  okazać dowodu tożsamości,
  •  zaświadczenie o czasowym zameldowaniu na terenie miasta Tarnobrzega w przypadku braku stałego meldunku na terenie miasta Tarnobrzega.
  •  upoważnienie dla osoby do złożenia wniosku o Tarnobrzeską Kartę Seniora i jej odbiór jeśli Senior nie może odebrać osobiście.

Tarnobrzeska Karta Seniora jest ważna od dnia wydania, do dnia końca realizacji Programu Tarnobrzeska Karta Seniora.

 

DOKUMENTY do pobrania:

 

WNIOSEK o wydanie Tarnobrzeskiej Karty Seniora [ POBIERZ ]

 

UCHWAŁA  Nr LXVII/800/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora na terenie miasta Tarnobrzega [ POBIERZ ]
 

UCHWAŁA  Nr XIX/186/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/800/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora na terenie miasta Tarnobrzega  [ POBIERZ ]


ZARZĄDZENIE Nr 99/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 05 marca 2020r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z realizacją Programu Tarnobrzeska Karta Seniora [ POBIERZ ]

 

WZÓR Tarnobrzeskiej Karty Seniora[ POBIERZ ]
 

DEKLARACJA przystąpienia do programu Tarnobrzeska Karta Seniora [ POBIERZ ]
 

POROZUMIENIE o przystąpieniu do współpracy w zakresie realizacji Programu Tarnobrzeska Karta Seniora na podstawie Uchwały Nr LXVII/800/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 7 listopada 2014 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIX/186/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 października 2019r.  [ POBIERZ ] [ POBIERZ ]
 

ROZLICZENIE miesięczne zrealizowanych świadczeń z Programu Tarnobrzeska Karta Seniora za okres stanowiący załącznik do noty obciążeniowej lub faktury (dokument tylko dla jednostek samorządowych) [ POBIERZ ]

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU ?

 

Program ma charakter otwarty. Wszystkie podmioty, które złożą deklarację przystąpienia do programu oraz podpiszą stosowne porozumienie z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zostaną partnerami programu, na każdym etapie jego funkcjonowania. Partnerzy programu otrzymają specjalne naklejki promujące Program Tarnobrzeska Karta Seniora, które zamieszczają jako informację o swoim udziale w Programie w miejscach świadczenia usług, przyjmowania opłat.

 

Do Programu mogą przystąpić nie tylko jednostki budżetowe Miasta Tarnobrzega, ale również podmioty zewnętrzne, komercyjne.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o Tarnobrzeską Kartę Seniora

Utworzono dnia 06.08.2021, 11:11

Uchwała nr LXVII/800/2014 Rady Miasta Tarnobrzega

Utworzono dnia 06.08.2021, 12:29

Uchwała nr XIX/186/2019 Rady Miasta Tarnobrzega

Utworzono dnia 06.08.2021, 11:14

Zarządzenie nr 99/2020

Utworzono dnia 06.08.2021, 11:18

Wzór Tarnobrzeskiej Karty Seniora

Utworzono dnia 06.08.2021, 11:20

Deklaracja przystąpienia do Programu Tarnobrzeska Karta Seniora

Utworzono dnia 06.08.2021, 11:22

Porozumienie nr 4

Utworzono dnia 06.08.2021, 11:27

Porozumienie nr 5

Utworzono dnia 06.08.2021, 11:28

Rozliczenie miesięczne

Utworzono dnia 06.08.2021, 11:33

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300