Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Program Tarnobrzeska Karta Seniora

Prezydent Miasta Tarnobrzega mając na względzie oczekiwania osób starszych, oraz widząc potrzebę aktywizacji społecznej, kulturalnej i sportowej tarnobrzeskich seniorów wystąpił do Rady Miasta Tarnobrzega z propozycją przyjęcia uchwały w sprawie Programu Tarnobrzeska Karta Seniora. Rada Miasta Tarnobrzega przyjęła Program Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega Nr LXVII/800/2014 z dnia 7 listopada 2014r.

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM ?

Program jest adresowany do mieszkańców miasta Tarnobrzega, którzy ukończyli 60 rok życia, zamieszkałych na terenie miasta Tarnobrzega (posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Tarnobrzega).

W ramach Programu wydawana jest Tarnobrzeska Karta Seniora uprawniająca zwiększenie dostępu do usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Tarnobrzega, jak również stworzenie możliwości skorzystania z ulg i zniżek przy zakupie towarów lub usług oferowanych przez inne podmioty, które zgłoszą deklaracje przystąpienia do programu.

 

JAK MOŻNA OTRZYMAĆ: TARNOBRZESKĄ KARTĘ SENIORA

Należy złożyć wniosek o wydanie Tarnobrzeskiej karty Seniora.

 

Wnioski można pobrać i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, przy ul. Kopernika 3, w Kancelarii Ogólnej Ośrodka - parter budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach:  od 8.00 do 14.00.

Wzory wniosków są dostępne również na stronie internetowej ośrodka

Składając wniosek o wydanie Tarnobrzeskiej Karty Seniora należy załączyć następujące dokumenty:

1) okazać dowodu tożsamości,

2) zaświadczenie o czasowym zameldowaniu na terenie miasta Tarnobrzega w przypadku braku stałego meldunku na terenie miasta Tarnobrzega.

3) upoważnienie dla osoby do złożenia wniosku o Tarnobrzeską Kartę Seniora i jej odbiór jeśli Senior nie może odebrać osobiście.

Tarnobrzeska Karta Seniora jest ważna od dnia wydania, do dnia końca realizacji Programu Tarnobrzeska Karta Seniora.

 

DOKUMENTY do pobrania:

 

WNIOSEK o wydanie tarnobrzeskiej karty seniora [ POBIERZ ]

 

UCHWAŁA  Nr LVII/800/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora na terenie miasta Tarnobrzega [ POBIERZ ]

 

ZARZĄDZENIE Nr 385/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z realizacją Programu Tarnobrzeska Karta Seniora [ POBIERZ ]

 

WZÓR Tarnobrzeskiej Karty Seniora[ POBIERZ ]

DEKLARACJA przystąpienia do programu Tarnobrzeska Karta Seniora [ POBIERZ ]

POROZUMIENIE o przystąpieniu do współpracy w zakresie realizacji Programu Tarnobrzeska Karta Seniora na podstawie Uchwały Nr LXVII/800/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora [ POBIERZ ] i [ POBIERZ ]

ROZLICZENIE miesięczne zrealizowanych świadczeń z Programu Tarnobrzeska Karta Seniora za okres stanowiący załącznik do noty obciążeniowej lub faktury (dokument tylko dla jednostek samorządowych) [ POBIERZ ]

SPRAWOZDANIE kwartalne z wydatkowanych środków na realizację Programu Tarnobrzeska Karta Seniora (dokument dotyczy tylko MOPR) [ POBIERZ ]

 
KTO MOŻE ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU ?

 

Program ma charakter otwarty. Wszystkie podmioty, które złożą deklarację przystąpienia do programu oraz podpiszą stosowne porozumienie z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zostaną partnerami programu, na każdym etapie jego funkcjonowania. Partnerzy programu otrzymają specjalne naklejki promujące Program Tarnobrzeska Karta Seniora, które zamieszczają jako informację o swoim udziale w Programie w miejscach świadczenia usług, przyjmowania opłat.

 

Do Programu mogą przystąpić nie tylko jednostki budżetowe Miasta Tarnobrzega, ale również podmioty zewnętrzne, komercyjne.

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300