Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do udziału w projekcie pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy: kobiety i mężczyzn, mieszkańców miasta Tarnobrzega będących:

  • Osobami niesamodzielnymi, wymagającymi wsparcia w otoczeniu domowym, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (zgodnie ze skalą Barthel) oraz niesamodzielne dzieci, dla których korzystanie ze sprzętu jest niezbędne do poprawy  i utrzymaniu stanu zdrowia.
  • Opiekunami faktycznymi  – osobami pełniącymi funkcje opiekuńcze wobec osób niesamodzielnych.

 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300