Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

O projekcie

Miasto Tarnobrzeg / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu z dniem 13.05.2019 rozpoczyna na terenie miasta Tarnobrzegu realizację projektu pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Okres realizacji projektu:  13.05.2019r. do 31.10.2022r.

Obszar realizacji projektu: miasto Tarnobrzeg

Grupa docelowa:

 • Osoby niesamodzielne, wymagające wsparcia w otoczeniu domowym, mieszkające na terenie miasta Tarnobrzega, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (zgodnie ze skalą Barthel) oraz niesamodzielne dzieci, dla których korzystanie ze sprzętu jest niezbędne do poprawy i utrzymaniu stanu zdrowia.
 • Opiekunowie faktyczni – osoby pełniące funkcje opiekuńcze wobec osób niesamodzielnych.

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w postaci umożliwienia bezpłatnego wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego połączonego z doradztwem i instruktażem obsługi dla 500 niesamodzielnych mieszkańców miasta Tarnobrzega, którzy ze  względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku niemożliwością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego poprzez wykorzystanie odpowiedniego sprzętu oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności opieki nad osobami niesamodzielnymi u 90 opiekunów faktycznych do 31.10.2022r.

Projekt zakłada:

 • Utworzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego,
 • Indywidualne szkolenia praktyczne dla opiekunów faktycznych w miejscu świadczenia przez nich opieki prowadzone przez rehabilitanta, pielęgniarkę,
 • Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych,
 • Zwiększenie jakości życia,
 • Zwiększenie umiejętności opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • Bezpłatne wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla dzieci oraz osób dorosłych,
 • Bezpłatny transport do i z miejsca zamieszkania,
 • Usługa montażu oraz instruktażu obsługi wypożyczonego sprzętu,
 • Indywidualne szkolenia praktyczne dla opiekunów faktycznych, dotyczące pielęgnacji i  rehabilitacji niesamodzielnych osób z wykorzystaniem sprzętu oferowanego w ramach działalności wypożyczalni.

Rekrutacja:

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego będzie prowadzona od dnia 21.11.2019 roku w sposób ciągły, przez cały okres realizacji projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Wartość projektu 1 387 269,24

Wkład UE  1 179 178,85

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300