Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Bon Rodzinny 3+

PROGRAM „BON RODZINNY 3+”

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega dostrzegając niekorzystną sytuację demograficzną, o której świadczy niski wskaźnik dzietności, niegwarantujący zastępowalności pokoleń oraz doceniając ogromny wkład rodziców w wychowanie młodego pokolenia, w szczególności w rodzinach wielodzietnych, przygotował Program „Bon Rodzinny 3+”, który został przyjęty jednogłośnie w drodze uchwały przez Radę Miasta Tarnobrzega.

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM ?

 

Program jest adresowany do wszystkich rodzin wielodzietnych, tj. takich, które mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, w której wszystkie dzieci i rodzice zamieszkują pod wspólnym adresem na terenie Miasta Tarnobrzega.

W ramach Programu wydawany jest „Bon Rodzinny 3+” uprawniający do dokonywania płatności za zakup towarów lub usług oraz dokonywanie innych opłat w podmiotach działających na terenie miasta Tarnobrzega, które przystąpią do programu.

 

JAK MOŻNA OTRZYMAĆ „BON RODZINNY 3+”

 

Należy złożyć wniosek o wydanie "Bonu Rodzinnego 3+". Wnioski można pobrać i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, przy ul. Kopernika 3, w pokoju nr 128 - I piętro lub 221 - II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30.

Składając wniosek o wydanie „Bonu Rodzinnego 3+” należy załączyć następujące dokumenty:

  • w przypadku rodziców – kserokopię dowodu tożsamości,
  • w przypadku dzieci w wieku szkolnym – kserokopię aktualnej legitymacji szkolnej, jeśli ukończyły 18 lat również zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,
  • w przypadku studentów do 25 roku życia – zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,
  • w przypadku meldunku czasowego dokument potwierdzający czasowe zameldowanie na terenie miasta Tarnobrzega.


WAŻNA INFORMACJA

 

Wnioski na bony rodzinne będą przyjmowane od dnia 03 stycznia 2018 roku w miejskim ośrodku pomocy rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 w pokoju nr 128 - I piętro lub pokój nr 221 - II piętro.

Bony wydawane będą od 16 stycznia 2018 roku.

„Bon rodzinny 3+” jest ważny od dnia wydania do dnia 30 listopada 2018 roku.

 

Kto może zostać partnerem programu ?

 

Program ma charakter otwarty. Mogą do niego przystąpić podmioty z terenu miasta Tarnobrzega. W tym celu zainteresowane podmioty składają wstępną deklarację przystąpienia do programu określającą zakres proponowanych towarów, usług i opłat. Następnie podpisują z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu stosowne porozumienie.

Partnerem programu można zostać na każdym etapie jego funkcjonowania.

Partnerzy programu otrzymają specjalne naklejki promujące „Bon Rodzinny 3+”, które zamieszczają jako informację o swoim udziale w Programie w miejscach świadczenia usług, przyjmowania opłat.

Do Programu mogą przystąpić nie tylko jednostki budżetowe Miasta Tarnobrzega, ale również podmioty działające na terenie miasta Tarnobrzega.

Wykaz Podmiotów -Partnerów Programu będzie umieszczony na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu www.mopr.pl oraz na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Wniosek o wydanie „Bonu Rodzinnego 3+”.

 

Deklaracja przystąpienia do Programu „Bon Rodzinny 3 +”

 

Uchwała Nr LV/692/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu „Bon Rodzinny 3+” na terenie miasta Tarnobrzega

 

Zarządzenie Nr 157/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 21 maja 2014r. w sprawie realizacji Programu „Bon Rodzinny 3+” na terenie miasta Tarnobrzega

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Bon 3+ Tabelka podmiotów 15.01.2019

Utworzono dnia 15.01.2019, 13:46

Bon 3+ Tabelka podmiotów 17.12.2018

Utworzono dnia 17.12.2018, 08:37

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530,

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300