Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Program „Rodzina 500 Plus”

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku wszedł w życie program „Rodzina 500 Plus”, w ramach którego rodzice będą mogli otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł, co miesiąc, na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Na wsparcie w kwocie 500 zł miesięcznie, mogą także liczyć rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko). Uwaga! Są to takie same zasady liczenia dochodu, jak w przypadku świadczeń rodzinnych! W takim przypadku świadczenie wypłacane będzie również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Ze świadczenia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie prawni i faktyczni dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat. 500 zł jest to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m. in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych czy dodatku mieszkaniowego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wnioski można składać od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony w tym terminie, to świadczenie będzie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wniosek do wypełnienia jest dość prosty i nie wymaga wielu dodatkowych załączników.

Formularz jest dostępny na dole tej strony.

Od maja wnioski w sprawie zasiłków z programu „Rodzina 500 plus” przyjmowane będą w pokojach 204 i 219, (a nie w jak dotychczas w pokoju 108), w budynku MOPR przy ul. Kopernika 3. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zadzwoń do MOPR

Więcej informacji o Programie Rodzina 500 Plus można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc do MOPR w Tarnobrzegu, pod numerami: 15 823-07-38 lub 15 822-60-97 wybierając numer wew. 203, 220 lub 221.

Infolinia Urzędu Wojewódzkiego

Jak informuje Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie została już uruchomiona infolinia 800 100 990, za pośrednictwem której pracownicy będą udzielać informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Informacje będą udzielane w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, we wtorki od 8.00 do 16.00).

Informatory

Więcej informacji o Programie „Rodzina 500 Plus” można znaleźć w informatorach przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które są dostępne poniżej (format dokumentów - pdf).


UWAGA!

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawiły się nieścisłości zawarte w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. W treści Załącznika nr 1, 3 oraz 4 pojawiły się błędy, stanowiące oczywiste pomyłki pisarskie, które nie mają wpływu na ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Poniżej zamieszczany pismo Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej wyjaśniające błędy.

Prosimy o zapoznanie się z nim (plik dostępny w formacie pdf na dole strony naszego ośrodka).

ZAŁĄCZNIKI:

								

INFORMACJE O PROGRAMIE "500+"

Utworzono dnia 02.03.2016, 08:38

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ?

Utworzono dnia 02.03.2016, 08:38

PISMO DYREKTORA DEPARTAMENTU POLITYKI RODZINNEJ WYJAŚNIAJĄCE BŁĘDY

Utworzono dnia 04.03.2016, 11:35

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 730 – 1530,