Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Program „Dobry Start”

Program „Dobry Start” to inwestycja  w edukację polskich dzieci. To 300 zł  jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną), aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl  lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej) w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 3. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun prawny, opiekun faktyczny. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu oraz studentom.

Od 1 sierpnia 2019 r przysługuje dzieciom uczącym się w szkołach policealnych oraz w szkołach dla dorosłych.

Wnioski można składać w formie papierowej od 1 sierpnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w pokoju 218 oraz 219 (II piętro).

AKTUALNOŚCI:

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 09.07.2018

Wnioskodawcy składający wnioski o świadczenie Dobry Start online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną są zobowiązani zapoznać się z klauzulą Informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Program „Dobry Start”

Utworzono dnia 12.06.2018

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

czytaj dalej na temat: Program „Dobry Start”

ZAŁĄCZNIKI:

								

klauzula informacyjna 300

Utworzono dnia 09.07.2018, 14:33

Wzór wniosku o świadczenie

Utworzono dnia 29.06.2018, 14:59

Załącznik do wniosku

Utworzono dnia 29.06.2018, 14:59

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300