Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Program „Rodzina 500 Plus”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że od 1 lutego 2021 roku rozpoczyna się proces składania wniosków finansowanych z rządowego programu Rodzina 500+.  

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – papierowo w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w godzinach pracy ośrodka,  lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:

  • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • portal PUE ZUS.

Druki wniosków pozostają bez zmian.

Wzory wniosków dostępne są dostępne na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu pod poniższymi linkami


POBIERZ WNIOSEK 

POBIERZ ZAŁĄCZNIK


oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 w pokoju 221.
 

Rodzice którzy złożą wniosek na nowy okres zasiłkowy będą mieli przyznane prawo do  świadczenia wychowawczego na okres od  czerwca 2021 roku do maja 2022.

 

Z którego banku można wysłać: wniosek 500+ oraz przez który Bank można założyć Profil Zaufany ? Wyjaśniamy !

 

Lp. Nazwy banków przez które można złożyć wnioski lub załozyc profil zaufania Skróty 500+
wnioskowanie na nowy okres świadczeniowy od 01.02.2021 r.
Możliwość założenia profilu zaufanego
1 Alior Bank S.A. ALB x x
2 PKO Bank Polski S.A./Inteligo PKO x x
3 Bank Pocztowy S.A. POC x nie dotyczy
4 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. BPS x przez wybrane oddziały
5 BNP Paribas Bank Polska S.A. BNP x nie dotyczy
6 Credit Agricole Bank Polska S.A. CRE x nie dotyczy
7 Getin Noble Bank S.A. GET x nie dotyczy
8 ING Bank Śląski S.A. ING x x
9 mBank S.A. MBK x x
10 Bank Millennium S.A. MIL x x
11 Nest Bank S.A. FMB x nie dotyczy
12 Bank Pekao S.A. PEO x x
13 Santander Bank Polska S.A. SAN x x
14 SGB-Bank S.A. SGB x przez wybrane oddziały
15 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Bank Handlowy w Warszawie oraz Bank Ochrony Środowiska S.A) ZUS x nie dotyczy
16 KASA Stefczyka KST x nie dotyczy
17 SKOK Śląsk ESK x nie dotyczy

 

Informacja dot. terminów wypłaty świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

Wnioskodawco !

Jeżeli wysyłasz wniosek o świadczenie wychowawcze drogą elektroniczną na nowy okres świadczeniowy, należy wybrać formularz dotyczący okresu rozpoczynającego się od 1 czerwca 2021 r. do maja 2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego (500+) oraz wniosków o powyższe świadczenie można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pok 221 oraz pod numerem telefonu 15 8226097 wew. 221.   

Szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U.  2019r. poz. 2407 z późń. zmianami). 

 

 

 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300