Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Zasiłek pielęgnacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że prowadzi nabór wniosków o zasiłek pielęgnacyjny.

Wnioski o ustalenie tego prawa można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno - Usługowego "Empatia" na stronie Emp@tia (mpips.gov.pl) lub drogą tradycyjną - papierową w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w godzinach pracy ośrodka, lub za pośrednictwem poczty. 

Wzór wniosku dostępny jest na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu pod poniższym linkiem: 

POBIERZ WNIOSEK 

oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul Kopernika 3 w pokoju 221.

Dodatkowe informacje dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego oraz wniosków można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pokój 221 oraz pod numerem telefonu: 15 8220697 wew. 221.

Szczegółowe zasady przyznawania i wypłat zasiłku pielęgnacyjnego reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 111 z późń. zm.).

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, (0-15)822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300