Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że od 1 lipca 2021r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2021/2022. 

Wnioski o ustalenie tego prawa na okres zasiłkowy rozpoczynający się od 1 listopada 2021r. będzie można składać od 1 lipca 2021r. drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno - Usługowego "Empatia" na stronie Emp@tia (mpips.gov.pl), a od 1 sierpnia 2021r. drogą tradycyjną - papierową w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w godzinach pracy ośrodka, lub za pośrednictwem poczty. 

Wzory wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu pod poniższym linkiem: 

POBIERZ WNIOSEK

oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul Kopernika 3 w pokoju 221.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na okres zasiłkowy 2021/2022 będą mieli przyznane prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres od 1 listopada 2021r. do 31 października 2022r.

  • W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek o zasiłek rodzinny wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021r., ustalenie i wypłata powyższego zasiłku nastąpi w terminie do 30 listopada 2021r.
  • W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 września 2021r. do 31 października 2021r. ustalenie i wypłata zasiłku nastąpi do 31 grudnia 2021r. 
  • W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 listopada 2021r. do 31 grudnia 2021r. ustalenie i wypłata zasiłku następuje do ostatniego dnia lutego nastepnego roku.

Dodatkowe informacje dotyczące zasiłku rodzinnego oraz wniosków można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pokój 221 oraz pod numerem telefonu: 15 8220697 wew. 221.

Jednocześnie informujemy, iż w terminie do dnia 31 października 2021r. w dalszym ciągu można składać wnioski o zasiłek rodzinny na okres świadczeniowy 2020/2021. 

Wzory powyższych wniosków dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu pod poniższym linkiem: 

POBIERZ WNIOSEK

Szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty zasiłku rodzinnego reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 111 z późń. zm.).

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300