Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Zryczałtowany dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY


Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014r.  przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny z załączoną kopią umowy kompleksowej lub kopią umowy sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy potwierdzoną przez przedsiębiorcę energetycznego z którym posiada zawartą umowę,
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.2133 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej  - art.3 pkt. 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 716 z późn. zm).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego co roku określa obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska na okres od maja bieżącego roku do końca kwietnia przyszłego roku.

Dodatkowe informacje dotyczące zryczałtowanego dodatku energetycznego dodatku oraz wniosek można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pokój 128 oraz pod numerem telefonu: 15 8220697 wew. 128.

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny można pobrać poniżej.

ZAŁĄCZNIKI:

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38, 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl

Godziny pracy:
Ośrodek:
poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300